ویژه های خبری :
آموزش پسماند

آموزش پسماند

تفکیک زباله از مبدا

تفکیک زباله از مبدا

شهر جویبار

شهر جویبار

میدان کشتی شهر جویبار

میدان کشتی شهر جویبار

:: سرتیتر اخبار
آخرين خبرRSS
آگهی فراخوان عمومی برای اجرای ممیزی املاک شهرداری جویبار
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

آگهی فراخوان عمومی برای اجرای ممیزی املاک شهرداری جویبار

آگهی فراخوان عمومی برای اجرای ممیزی املاک شهرداری جویبار                                                «  بسمه تعالی »   آگــهی فراخوان عمومی   شهرداری جویبار در نظر دارد  در اجرای  ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری و مجوز شماره  ۱۲۳۲۶۷ مورخه ۰۸/۱۰/۱۳۹۳ وزیر محترم کشور و براساس آخرین دستورالعمل محله بندی و سایر بخشنامه های…..