دسته: آخرين خبرRSS
بازدید دکتر محمدنژاد شهردار جویبار به همراه سرمایه گزار بخش خصوصی جناب آقای رضا رحمانی
۱۹ آذر ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

بازدید دکتر محمدنژاد شهردار جویبار به همراه سرمایه گزار بخش خصوصی جناب آقای رضا رحمانی

بازدید دکتر محمدنژاد شهردار جویبار به همراه سرمایه گزار بخش خصوصی جناب آقای رضا رحمانی عضو هیئت رئیسه و مدیر شرکت کاله ایران از محل دپوی زباله سطح شهر جهت احداث بزرگترین تصفیه خانه و کارخانه بازیافت پلاستیک ایران

نشست دکتر محمد نژاد شهردار جویبار با سرمایه گزار  بخش خصوصی جناب آقای مهندس رضا رحمانی
۱۹ آذر ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

نشست دکتر محمد نژاد شهردار جویبار با سرمایه گزار  بخش خصوصی جناب آقای مهندس رضا رحمانی

نشست دکتر محمد نژاد شهردار جویبار با سرمایه گزار  بخش خصوصی جناب آقای مهندس رضا رحمانی عضو هیئت رئیسه و مدیر شرکت کاله ایران در دفتر شهردار با موضوعیت احداث کارخانه بازیافت زباله پلاستیکی و پسماند شهری.