دسته: تصوير روزRSS
ابلاغ حکم شهردار جویبار با تائید استاندار مازندران
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

ابلاغ حکم شهردار جویبار با تائید استاندار مازندران

ابلاغ حکم شهردار جویبار با تائید استاندار مازندران حکم همت محمد نژاد به عنوان شهردار جویبار از سوی مهندس رازجویان معاون عمرانی استاندار به وی داده شد. علی یاری به مدت ۲۲ ماه قبلاً به عنوان شهردار وقت و مهندس شیداله آقایی هم به عنوان سرپرست شهرداری عهده دار شهرداری بودند. گفتنی است همت محمدنژاد…..