دسته: خدمات شهريRSS
پاکسازی و جمع آوری نخاله های ساختمانی از جداول و سطح شهر جهت جلوگیری از آبگرفتگی بارندگی اخیر
۷ اسفند ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

پاکسازی و جمع آوری نخاله های ساختمانی از جداول و سطح شهر جهت جلوگیری از آبگرفتگی بارندگی اخیر

به دستور فوری دکتر همت محمد نژاد  شهردار جویبار پاکسازی و جمع آوری نخاله های ساختمانی از جداول و سطح شهر جهت جلوگیری از آبگرفتگی بارندگی اخیر توسط واحد زحمتکش خدمات شهری و موتوری شهرداری جویبار