دسته: خدمات شهريRSS
ساماندهی جمعه بازار
۲۲ آذر ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

ساماندهی جمعه بازار

پاکسازی فضای پائین دست جمعه بازار جهت استقرار و ساماندهی مرغ فروشان توسط واحد موتوری و خدمات شهری پاکسازی خیابان جوان محله و جوی آب مسکن مهر