دسته: اخبار شوراRSS
اخطار سد معبر شهرداری جویبار
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

اخطار سد معبر شهرداری جویبار

اخطار سد معبر شهرداری جویبار به افرادی که به دلایل مختلف اقدام به سد معبر عابر پیاده در شهر می کنند. بیاییم فرهنگ شهرنشینی را رعایت کنیم.