دسته: زيبا سازيRSS
افتتاح سامانه هوشمند پایش تصویری و مرکز کنترل ترافیکی شهرداری جویبار
۴ مهر ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

افتتاح سامانه هوشمند پایش تصویری و مرکز کنترل ترافیکی شهرداری جویبار

  تحقق یکی دیگر از وعده های دکتر همت محمد نژاد شهردار جویبار در راستای ایجاد شهر الکترونیک و هوشمند افتتاح سامانه هوشمند پایش تصویری و مرکز کنترل ترافیکی شهرداری جویبار به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر جویبار در راستای ایجاد شهر الکترونیک و هوشمند با حضور دکتر شیرازی مدیر کل امنیتی…..