نظرات و پیشنهادات

شما می توانید نظرات و پیشنهادات خود را با شماره تلفن گویای  ۱۳۷ به اطلاع شهردای جویبار اعلام نمائید یا با شماره ۰۱۱۴۲۵۳۳۰۳۷ روابط عمومی شهرداری تماس حاصل فرمائید .