نظرات و پیشنهادات

 

 

 

شما می توانید نظرات و پیشنهادات خود را با شماره تلفن گویای  ۱۳۷ به اطلاع شهرداری جویبار اعلام نمائید یا با شماره ۰۱۱۴۲۵۳۳۰۳۷ روابط عمومی شهرداری تماس حاصل فرمائید .