مسئولین واحد ها

 

 

 

معاونت شهرداری

ابوالفضل فعلی

مسئول اداره درآمد و سرمایه گذاری

مجتبی فکری

مسئول حراست

علی مرزبان

سرپرست نوسازی و ممیزی املاک

یداله اسدیان

مسئول ساختمانی

کامبیز مدانلو

مسئول صدور پروانه و کمیسیون ماده صد

سید محمد اسمعیلی طالشی

مسئول عمران و امور قراردادهای شهرداری

سید اصغر غریبی

مسئول فضای سبز

معصومه حامدی

مسئول امور بانوان و کارشناس اجتماعی

رضا کوهی

مسئول واحد زیبا سازی

جابر کریمی

سرپرست اداره منابع انسانی

سید قاسم سادات فر

مسئول اجرائیات

احترام ذبیحی

مسئول دبیرخانه

سید جواد میری

مسئول مالی و پایگاه مقاومت

حمزه باغبانی

مسئول تاسیسات

حبیب مرتضی زاده

مسئول ذیحسابی طرح های عمرانی

حمزه برمکی

مسئول انبار

جاسم دلاوری

مسئول ورزش همگانی و امور بازنشتگان

سید افضل هاشمیان

مسئول حقوقی

رضا نوروزی

مسئول موتوری

علی شامیان

سرپرست سازمان حمل و نقل درون شهری

جابر محمد پور

کارپرداز