مسئولین واحد ها

 

 

 

معاونت شهرداری

 

ابوالفضل فعلی

مسئول اداره درآمد و سرمایه گذاری

 

مجتبی فکری

مسئول حراست

علی مرزبان

رئیس اداره منابع انسانی

 

یداله اسدیان

مسئول ساختمانی

کامبیز مدانلو

مسئول صدور پروانه و کمیسیون ماده صد

سید محمد اسمعیلی طالشی

مسئول عمران و امور قراردادهای شهرداری

داود سرمدی کیا

مسئول فضای سبز

معصومه حامدی

مسئول امور بانوان و کارشناس اجتماعی

 

رضا کوهی

مسئول واحد زیبا سازی

جابر کریمی

مسئول نوسازی و ممیزی املاک

 

 

سید قاسم سادات فر

مسئول اجرائیات

احترام ذبیحی

مسئول دبیرخانه

 

 

 

سید جواد میری

مسئول مالی و پایگاه مقاومت

حمزه باغبانی

مسئول تاسیسات

حبیب مرتضی زاده

مسئول ذیحسابی طرح های عمرانی

 

 

حمزه برمکی

مسئول انبار

جاسم دلاوری

مسئول ورزش همگانی و امور بازنشتگان

سید افضل هاشمیان

مسئول حقوقی

 

حمیدرضا سلیمانی ده رئیسی

مسئول ساماندهی طرح دریا

رضا نوروزی

مسئول موتوری