مسئولین واحد ها

 

محمد طاهر یزدانی

مسئول دفتر شهردار

 

 

 

بهرام محمدی

مسئول مالی

محمدجواد غریبی

رئیس اداره درآمد و سرمایه گذاری و

مسئول طرح برنامه

مجتبی فکری

مسئول حراست

علی مرزبان

مسئول نوسازی و ممیزی املاک

یداله اسدیان

مسئول ساختمانی

 

کامبیز مدانلو

معاونت شهرداری و

مسئول صدور پروانه و کمیسیون ماده صد

تقی رحمانی

مسئول روابط عمومی

سید محمد اسمعیلی طالشی

مسئول عمران

سید اصغر غریبی

مسئول فضای سبز

معصومه حامدی

مسئول امور بانوان و کارشناس اجتماعی

رضا کوهی

مسئول واحد زیبا سازی

جابر کریمی

مسئول اداره منابع انسانی

سید قاسم سادات فر

مسئول اجرائیات

الیاس کاردان

مسئول خدمات شهری

احترام ذبیحی

مسئول دبیرخانه

حمزه باغبانی

مسئول تاسیسات

حبیب مرتضی زاده

مسئول ذیحسابی طرح های عمرانی

حمزه برمکی

مسئول انبار

جاسم دلاوری

مسئول ورزش همگانی و امور بازنشتگان

سید افضل هاشمیان

مسئول حقوقی

رضا نوروزی

مسئول موتوری

علی شامیان

رئیس سازمان حمل و نقل درون شهری و ترافیک

جابر محمد پور

کارپرداز

مهدی معلمی

مسئول بایگانی

امین بابانژاد

مسئول سد معبر