مسئولین واحد ها

 

حسین رحمانی

معاون شهردار و مسئول درآمد

 

مجتبی فکری

مسئول حراست

علی مرزبان

رئیس اداره منابع انسانی

فرزاد آقایی

مسئول روابط عمومی

یداله اسدیان

مسئول ساختمانی و دبیر کمیسیون ماده

کامبیز مدانلو

مسئول نوسازی و ممیزی املاک

سید محمد اسمعیلی طالشی

مسئول عمران

داود سرمدی کیا

مسئول فضای سبز

معصومه حامدی

مسئول امور بانوان و کارشناس اجتماعی

ذبیح اله قنبری

مسئول کارپردازی

 

جعفر شاملی

مسئول مالی

رضا کوهی

مسئول واحد زیبا سازی

جابر کریمی

مسئول سازمان حمل و نقل

شیداله آقایی

مشاور شهردار و بازرسی

سید قاسم سادات فر

مسئول اجرائیات

احترام ذبیحی

مسئول دبیرخانه

سعید غفاری

مسئول صدور پروانه

سید جواد میری

مسئول پایگاه مقاومت

حمزه باغبانی

مسئول تاسیسات

حبیب مرتضی زاده

مسئول ذیحسابی طرح های عمرانی

ابوالفضل فعلی

کارشناس سرمایه گذاری

هادی طبری

مسئول انبار